Пайызсыз төлөө кызматы

Пайызсыз төлөө кызматы

Пайызсыз бөлүп төлөө кызматы. Бөлүп төлөө кызматы эң көп дегенде 24 айга эсептелет.

Бир айлык төлөм батирдин жалпы баасынан жана баштапкы төлөмдүн суммасынан көз каранды болот. Төлөмдү бирдей бөлүктө же жеке график боюнча түзсө болот, ал биздин адис менен биргеликте түзүлөт.

    Биз менен байланышуу